• โรงเรียน
  • หน่วยงานของคณะฯ
  • ร่วมงานกับองค์กรต่างๆ

1. โรงเรียนของคณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ (5 แห่ง)


     1.1 โรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

     1.2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

     1.3 โรงเรียนมารีวิทยาศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

     1.4 โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี

     1.5 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ


2. โรงเรียนของสังฆมณฑลอุบลราชธานี (8 แห่ง)

     2.1 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา บ้านบุ่งไหม จ.อุบลราชธานี

     2.2 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ

     2.3 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ บ้านหนองคูน้อย จ.ยโสธร

     2.4 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร

     2.5 โรงเรียนมารดาทรงธรรม บ้านหนองทามน้อย จ.ศรีสะเกษ

     2.6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

     2.7 โรงเรียนพระกุมารศึกษาพยัคฆภูมิฯ จ.มหาสารคาม

     2.8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

 

3. โรงเรียนของสังฆมณฑลนครราชสีมา (3 แห่ง)

 

     3.1 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ บ้านโนนแก้ว จ.นครราชสีมา

     3.2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน จ.นครราชสีมา

     3.3 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ บ้านโคกปราสาท จ.บุรีรัมย์

 

 

1. หน่วยงานของคณะฯ จ.อุบลราชธานี (8 แห่ง)


     1.1 สำนักงานคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ

     1.2 อารามศูนย์กลาง

     1.3 มูลนิธิรักกางเขนแห่งอุบลฯ

     1.4 นวกสถานรักกางเขนแห่งอุบลฯ

     1.5 บ้านสวนเทเรซา

     1.6 ศูนย์อบรมรักกางเขน แห่งอุบลฯ

     1.7 สวนรักกางเขน สว่างวีระวงศ์

     1.8 บ้านรักกางเขน ธารารมณ์ (กรุงเทพฯ)

 

 

1. ร่วมงานธรรมทูตฯ ที่ประเทศกัมพูชา


2. ร่วมงานศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) สามพราน นครปฐม


3. ร่วมงานโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ยโสธร (มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์)