• ร่วมสัมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 36/2017

    20-22 พฤศจิกายน 2017/2560 ซ.โยแซตตา จำปา กัญญพงษ์ และ ซ.สมใจ ศรีมณี ไปร่วมสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2017 ที่จัหงวัดสกลนคร

  • ฉลองเทิดทูนกางเขน

    16 กันยายน 2017 ทางคณะได้จัดฉลองเทิดทูนกางเขน และในโอกาสนี้มีพิธีเปิดและเสกบ้านเบธานี โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขของสังฆมณฑลอุบลราชธานี