พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์เดอ ลา ม็อตต์
       ท่านเป็นธรรมทูตชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ร่วมตั้งคณะพระสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.)

   

      เกิดที่เมืองลิซีเออ มณฑลโนรมังดี ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15  มกราคม ค.ศ.1624/พศ.2167 รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 16  มกราคม  ท่านเกิดในตระกูลขุนนาง นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา เมื่อท่านจบการศึกษาได้สมัครเป็นทนายความที่เมืองรูอัง ทำงานรวมระยะเวลา 9 ปี

   

      ท่านเริ่มสนใจกระแสเรียกและบวชเป็นพระสงฆ์ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งเบริธ ปกครองดูแลโคชินไชนา (เวียดนามใต้) และจีนบางส่วน แต่ขณะที่ท่านกำลังจะเดินทางผ่านมาที่อยุธยา (สยาม) เพื่อไปยังดินแดนมิสซังที่ท่านต้องรับผิดชอบนั้น จึงได้ทราบว่าเกิดความไม่สงบในดินแดนมิสนั้น ท่านจึงพักอยู่ที่อยุธยาเพื่อรอเวลา ดังนั้นท่านจึงถือโอกาสนี้อยู่กับคริสตังในค่ายที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม ท่านได้เรียนภาษา เรียนรู้ประเพณีของไทยและเวียดนาม ช่วงเวลานั้นท่านได้ริเริ่มความคิดริเริ่มความคิดที่จะตั้งกลุ่มแพร่ธรรม เวลานั้นท่านได้ใช้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมในเขตเอเชียช่วงนั้น ท่านเดินทางไป-มาระหว่างอยุธยา โคชินไชนา ตังเกี๋ย (เวียดนามเหนือ)

   

   

  ปี ค.ศ.1670/พ.ศ.2213       ตั้งคณะภคินีรักไม้กางเขนที่ ตังเกี๋ย


  ปี ค.ศ.1671/พ.ศ.2214       ตั้งคณะภคินีรักไม้กางเขนที่ โคชินไชน่า


  ปี ค.ศ.1672/พ.ศ.2215       ตั้งคณะภคินีรักไม้กางเขนที่ อยุธยา

   

      สุขภาพของพระคุณเจ้าลังแบรต์ไม่สู้ดีมาโดยตลอด ท่านต้องทุกข์ทรมานกับโรคนิ่วในไตและในกระเพาะปัสสาวะอย่างรุนแรงมาเป็นระยะ และที่สุด ท่านได้สิ้นชีวิตลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1679/พ.ศ.2222 รวมอายุ 55 ปี  ศพของท่านฝังไว้ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ภายหลังเมื่อเมื่อมีการเบียดเบียนคริสตังในสยาม พวกขุดหาสมบัติได้นำอัฐิของท่านหว่านกระจัดกระจายไป คริสตังชาวเวียดนามใจศรัทธาพยายามเก็บรวบรวมส่วนที่เหลืออยู่ไว้ได้บ้างและนำไปบรรจุไว้ในที่แห่งใหม่

   

      ปัจจุบันทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำอัฐิบรรจุใหม่ไว้ภายในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ขณะนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกเวียดนาม กำลังดำเนินเรื่องขอแต่งตั้งท่านเป็นบุญราศี

   

      หลังจากนั้น พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งปารีสรุ่นหลังได้นำเจตนารมณ์และจิตตารมณ์ของท่านลังแบรต์ฯ มาถ่ายทอดให้กับภคินี เปิดและตั้งคณะรักไม้กางเขนหลายแห่ง โดยเฉพาะที่เวียดนามไทย ลาว ลอสแองเจลิส (U.S.A.) กัมพูชา และในเขตเอเชีย สำหรับในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ที่จันทบุรี ที่อุบลราชธานี และที่ท่าแร่ (สกลนคร) ภคินีคณะดังกล่าวยังคงรักษาจิตตารมณ์ของท่าน ลังแบรต์เดอ ลา ม็อตต์ โดยตามรอยพระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนมาจนกระทั่งทุกวันนี้

   

      ปัจจุบันคณะรักกางเขน ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่งประเทศไทยและลาว  The Federation of the Lovers of the Cross of Thailand and Laos ได้รับการอนุมัติจากสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ลงนามโดย พระคาร์ดินัลเครสเซนซีโอ เซเปสมณมนตรี ในวันที่ 18  กันยายน  ค.ศ.2002/พ.ศ.2545

   

      

   คติพจน์ของท่านลังแบรต์ :“ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเราผู้ถูกตรึงกางเขน เป็นจุดมุ่งหมายเดียวแห่งวิญญาณเรา”

     พระสังฆราชกองส์ตัง ยวง บัปติสต์ โปรดม (Constant Jean Baptiste Prodhomme)
       ผู้เปิดบ้านรักไม้กางเขน แห่งอุบลราชธานี ปี ค.ศ.1889/พ.ศ.2432

   

      ท่านเกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1849/2392 ที่บ้านคูครอง
  สังฆมณฑลลาวัล  ประเทศฝรั่งเศส

   

      ปี 1871  เข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
      30 พฤษภาคม 1874  บวชเป็นพระสงฆ์  
      1 กรกฎาคม 1874 ท่านได้เดินทางออกจากฝรั่งเศสมายังประเทศสยาม

  และเป็นอาจารย์สอนที่บ้านเณรบางช้าง