17-18 ตุลาคม 2017/2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจเตรียมประชุมสมัชชาใหญ่ สมัยสามัญครั้งที่ 12/2018 “จงตื่นเฝ้าระวัง” (KEEP WATCH) โดย คุณพ่อยอแซฟ บรรจง สันติสุขนิรันดร์, SDB