27 กันายน - 4 ตุลาคม 2017/2560 คุณแม่แอสแตลลา คุณแม่โฮโนริน ซ.กัลยา และ ซ.อุดม ไปทัศนศึกษาที่ประเทศตุรกี