28-30 พฤศจิกายน 2017 คุณแม่แอสแตลลา และผู้แทนสมาชิกไปร่วมในบรรยากาศการเสด็จเยือนพม่าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และแสวงบุญกับรายการ Power of Love