4-6 มกราคม 2018 คุณแม่แอสแตลลา คุณแม่โฮโนริน และ ซ.กัลยา ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2017 คณะกรรมการสหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทย-ลาว-กัมพูชา ณ อารามแม่พระฟาติมา จ.จันทบุรี