เย็นวันที่ 11 มกราคม 2018 คุณแม่แอสแตลลา ซ.โยเเซตตา ซ.กัลยา และสมาชิกในอารามศูนย์กลาง คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ได้ไปเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ที่มานอนเฝ้าญาติที่ป่วยที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์