• "ขอบคุณ" เราจงกล่าวทุกวัน

  • ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง... ขอบพระคุณพระเจ้าทุกเช้าค่ำ "ขอบคุณ" เป็นคำที่ควรกล่าวแก่ผู้อื่น เพราะคำขอบคุณคือ ตัวเรา และเพราะ "ทั้งหมดทั้งมวล คือ พระพร"