• คำว่า "ขอโทษ" ดวงใจที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตา จะให้อภัยเสมอ

  • เมื่อหัวใจที่สุภาพและวางใจร้องขอการอภัย ดวงใจที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตา "ขอโทษ" คือ คำแห่งการกลับคืนในความสัมพันธ์....คือคำแห่งการอยู่ร่วมกัน..และนำพาชีวิตให้สวยงามมากยิ่งขึ้น...กว่าที่ผ่านมา เป็นคำแห่งการกำเนิดสิ่งสร้างครั้งใหม่ อีกครั้ง