• "ฉันสุขใจ" ความสุขเราสร้างได้

  • "ความสุข" ไม่ได้อยู่ที่สิ่งสร้างรอบตัว หรือผู้คนรอบตัว เพียงแค่เปิดใจ ให้ใครหลายๆ คนเข้ามาอยู่ พระเยซูเจ้าก็จะประทับอยู่ในใจท่าน การมอบความสุขคือการมอบดวงใจอันอุดมด้วยความรัก..คุณความดี ความงดงาม และความจริง