• ....................................................................................................................................

 • ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่ประเทศพม่า

  28-30 พฤศจิกายน 2017 คุณแม่แอสแตลลา และผู้แทนสมาชิกไปร่วมในบรรยากาศการเสด็จเยือนพม่าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และแสวงบุญกับรายการ Power of Love

 • ผู้ฝึกหัดของคณะไปทัศนศึกษา

  25-27 พฤศจิกายน 2017 น้องๆเยาวเณรี แอสปิรันต์ โปสตุลันต์ และนวกเณรี พร้อมด้วยซิสเตอร์ ไปทัศนศึกษา ชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมน...

 • ทัศนศึกษาประเทศตุรกี

  27 กันายน - 4 ตุลาคม 2017/2560 คุณแม่แอสแตลลา คุณแม่โฮโนริน ซ.กัลยา และ ซ.อุดม ไปทัศนศึกษาที่ประเทศตุรกี

 • “จงตื่นเฝ้าระวัง” (KEEP WATCH)

  17-18 ตุลาคม 2017/2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจเตรียมประชุมสมัชชาใหญ่ สมัยสามัญครั้งที่ 12/2018 “จงตื่นเฝ้าระวัง” (KEEP WATCH) โดย คุณพ่อยอแซฟ บรรจง สันติสุขนิรันดร์, SDB

 •