• more

  พระพรแห่งไม้กางเขน


  พระพรจากไม้กางเขนนั่นเป็นดั่งเช่นพลัง ตามฝันของท่านโปรดมผ่านคืนวันผ่านปี วันนี้ให้เราชื่นชม สุขสมเพราะพระเมตตา พระพรจากไม้กางเขน เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ ทางแสนไกลพระทรงชี้นำจะรักและมั่นคง อุทิศตนตามคำสัญญา ด้วยแรงศรัทธาจากไม้กางเขน **ดำเนินชีวิตประกาศพระวรสารเป็นประจักษ์พยานในชีวิตเรา ยึดองค์พระเยซูเคียงคู่เมื่อเราก้าวไปในพระพรยิ่งใหญ่จากไม้กางเขน (ซ้ำ ** )ภคินีรักกางเขน แห่งอุบลฯ

 • more

  ร้อยดวงใจรักกางเขน


  1. ธรรมทูตจากแดนฝรั่งเศส มาด้วยเหตุแพร่ธรรมคำสั่งสอน ท่านลัมแบรต์ท่านโปรดมนำพระพรเกียรติขจรองค์เยซูสู่ปวงชน 2. รักกางเขนขอร่วมในการไถ่กู้ พร้อมเยซูผู้ทรงงานบันดาลผล รัก ศรัทธา แพร่พระธรรม บำเพ็ญตน น้อมกมลอุทิศถวายทั้งกายใจ (รับ) เป็นพระพรของพระเจ้าโปรดปรานเรากลุ่มหญิงสาวร่วมสืบสานกาลสมัยแบกกางเขนติดตามองค์ทรงชัยธ มอบให้รักกางเขนแห่งอุบลฯ 3. ร้อยดวงใจสืบสานพันธกิจ ร้อยดวงจิตสืบสานงานกุศล สามัคคีสรรค์สร้างทางสกล ภคินีแห่งอุบลฯ รับใช้ประชา (รับ)

 • more

  รักกางเขน


  -

 • more

  พระพรแห่งไม้กางเขน(Version 2)


  พระพรจากไม้กางเขนนั่นเป็นดั่งเช่นพลัง ตามฝันของท่านโปรดมผ่านคืนวันผ่านปี วันนี้ให้เราชื่นชม สุขสมเพราะพระเมตตา พระพรจากไม้กางเขน เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ ทางแสนไกลพระทรงชี้นำจะรักและมั่นคง อุทิศตนตามคำสัญญา ด้วยแรงศรัทธาจากไม้กางเขน **ดำเนินชีวิตประกาศพระวรสารเป็นประจักษ์พยานในชีวิตเรา ยึดองค์พระเยซูเคียงคู่เมื่อเราก้าวไปในพระพรยิ่งใหญ่จากไม้กางเขน (ซ้ำ ** )ภคินีรักกางเขน แห่งอุบลฯ

 • more

  ร้อยดวงใจรักกางเขน (Version 2)


  1. ธรรมทูตจากแดนฝรั่งเศส มาด้วยเหตุแพร่ธรรมคำสั่งสอน ท่านลัมแบรต์ท่านโปรดมนำพระพรเกียรติขจรองค์เยซูสู่ปวงชน 2. รักกางเขนขอร่วมในการไถ่กู้ พร้อมเยซูผู้ทรงงานบันดาลผล รัก ศรัทธา แพร่พระธรรม บำเพ็ญตน น้อมกมลอุทิศถวายทั้งกายใจ (รับ) เป็นพระพรของพระเจ้าโปรดปรานเรากลุ่มหญิงสาวร่วมสืบสานกาลสมัยแบกกางเขนติดตามองค์ทรงชัยธ มอบให้รักกางเขนแห่งอุบลฯ 3. ร้อยดวงใจสืบสานพันธกิจ ร้อยดวงจิตสืบสานงานกุศล สามัคคีสรรค์สร้างทางสกล ภคินีแห่งอุบลฯ รับใช้ประชา (รับ)