• เข้าเงียบประจำปี 2017

  • ขอคำภาวนาสำหรับสมาชิกคณะภคินีรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี โอกาสการเข้าเงียบประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2017 โดย คุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขัทะโฮม
    ไม่มีข้อมูล